ببینید | ویدیویی هیجان انگیز از پس سوز موتور هواپیمای B1

[ad_1]

ویدیویی هیجان انگیز از پس سوز موتور هواپیمای B1 را ببینید. به باز و بسته شدن نازل خروجی دقت کنید و به این سوال پاسخ دهید که با توجه به این حجم از نیروی تراست چرا هواپیما به جلو حرکت نمی‌کند؟

[ad_2]

Source link