ببینید | شستا دیگر حیاط خلوت آقازاده‌ها و نورچشمی‌ها نیست؟

[ad_1]

رضوانی فر مدیرعامل شرکت شستا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ادعا دارد با واگذاری سهام شستا در بورس، این شرکت دیگر از حالت حیات خلوت آقازاده ها و نورچشمی‌هذ خارج خواهد شد.

[ad_2]

Source link