ببینید | دلیل جالب مردم آمریکا برای ماسک زدن!

[ad_1]

شوره سر چیست و چگونه درمان می شود؟

تا به حال شده است روی شانه هایتان دانه هایی شبیه دانه های نمک ببینید؟ این دانه های ریز در اصل پوسته های کف سر هستند که از کف سر جدا شده و روی لباس و شانه هایتان ریخته اند.

[ad_2]

Source link