ببینید | خاندان سعودی با پول مردم عربستان از خود در مقابل کرونا حفاظت می‌کنند!

[ad_1]

مجری شبکه لندنی الحوار گفت: خاندان سعودی با پول مردم عربستان از خود در مقابل کرونا حفاظت می‌کنند. به پزشکانِ بیمارستان ملک فیصل دستور داده شده که اولویت، مداوای خاندان سعودی است.

[ad_2]

Source link