ببینید | حسن روحانی: باید اجتماعات را ممنوع کنیم

[ad_1]

رئیس جمهور در جلسه امروز ستادی ملی مبارزه با کرونا گفت : اجتماعات را باید ممنوع کنیم، ما نمی‌توانیم مثل سابق کنار هم بایستیم.باید سبک زندگی مان را عوض کنیم، همه باید از ماسک استفاده کنند.حتی در کارخانجات هم باید از ماسک استفاده کنند.

[ad_2]

Source link