ببینید | تنها منطقه سبز کشور در دوران کرونا

[ad_1]

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، جزیره ابوموسی را تنها منطقه سبز کشور اعلام کرد و گفت: بسیاری از شهرستان ها در مناطق مختلف کشور هم اکنون دارای وضعیت سفید هستند.

[ad_2]

Source link