ببینید | تشکر استاد بزرگ شطرنج ایران از کادر درمانی

[ad_1]

احسان قائم مقامی، قهرمان و اولین استاد بزرگ شطرنج ایران،ضمن تشکر از کادر درمانی گفت: تلاش کادر بهداشتی و درمانی باعث خلق اثر ماندگار و قهرمانانه ای است که با هیچ زبانی نمیتوان از آنان تشکر و قدردانی کرد.

[ad_2]

Source link