ببینید ترامپ‌ مردم رو به چه روزی انداخته!

[ad_1]

تجویز عجیب ترامپ برای مردم آمریکا درباره تزریق مواد ضدعفونی کننده به خود، که بسیاری از آنها را راهی بیمارستان‌ها کرده، سوژه کارتونی از تیلور جونز در سایت کگل شد.

[ad_2]

Source link