ببینید | بارگذاری کتب درسی در مقاطع مختلف در شبکه شاد در چه مرحله ای است؟

[ad_1]

رضوان حکیم ‌زاده معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: برای ۳ ماه اول آموزش، همه محتوای درسی دوره ابتدایی و بیش از ۹۰ درصد محتوای دوره متوسطه در شبکه «شاد» بارگذاری شده‌ است.

[ad_2]

Source link