اسید فرمیک يا جوهر مورچه چیست؟

در کندوهای ساخت نر و هم کلنی های کاهش از ۴ فریم استعمال از همین اسید سفارش نمی شود چرا که سبب ساز به تخلیه لاروها و شفیره های نر، تلفات زنبورها و آسیب به زنبورهای جدید متولد شده می شود. بنابراین می بایست در جابجایی و حمل و نقل و به کارگیری همین ماده ایمنی را رعایت کرد. 3. اسید فرمیک رقیق شده، قبل از مصرف باید در بطری در بسته ریخته شده و بعد در یخچال قرار داده شود تا دمای آن کاهش یابد و بعد توسط پد یا کاسه مناسب، داخل کندو قرار گیرد. همانطور که در عکس اسید فرمیک بازدید می نمایید اسید فرمیک ها حیاتی درجه خلوص ۱۰۰، ۸۵ و ۶۵ درصد تولید شده و غلظت اسید فرمیک ها متنوع است. به نام مورچه هایی که غلظت بالایی از مخلوط در سم خود دارند نامگذاری شده است. فرمیک اسید به عامل خاصیت خوردگی که دارد، حساس پاشیدن آن بر بر روی یونجه نو یا در سیلو، ، فرآیندهای پوسیدگی خاصی را در آن‌ها تولید می کند و سبب می شود خوراک قیمت غذایی خویش را طولانی خیس مراقبت کند، بنابراین به طور گسترده ای برای محافظت طعام زمستانی به جهت گاو استفاده می شود. در همین فرمول، ابتدا غلظت اسیدی که نیاز داریم را در میزان جرم از اسید آیتم نیاز ضرب کرده و آن‌گاه عدد حاصل را بر غلظت اسیدی که اکنون در اختیار داریم می کنیم. واژه و کلمه “فرمیک” از کلمه لاتین مورچه formica بر گرفته شده است که نشان دهنده تقطیر بدن مورچه می باشد. اما به جهت به کارگیری از اسید فرمیک به جهت کندوها می بایست از اسید فرمیک ۶۵ درصدی استفاده نمود. اسید فرمیک ۱۰۰-۹۸% کد مرک ۱۰۰۲۶۴ یا اسید متانوئیک، ساده ترین اسید کربوکسیلیک موجود و مایعی بی رنگ، خورنده و فراروگریز کلیدی بوی تند است. جوهر مورچه یا اسید متانوئیک به طور سیستماتیک بی آلایش ترین اسید کربوکسیلیک می باشد و مهم فرمول شیمیایی HCOOH است. زیرا همین ترکیب اولی بار از تقطیر تخریبی مورچه بدست آمد. به استر نمک و آنیون حاصل از فرمات گفته می فروش اسید فرمیک در اصفهان شود. ایجاد اسید فرمیک از رویه واکنشهای شیمیایی روش سخت و دشواری نمیباشد فقط به اندازه میباشد متانول (خرید متانول) و منواکسید کربن را در معرض تماس اصلی یک گشوده قدرتمند زیرا منواکسید سدیم قرار بدهید تا اساسی نیز واکنش شیمیایی داشته باشند و هنگامی که دمای همین واکنش به 40 سکو رسد از هیدرولیز متیل فرمات بوجود آمده، اسید فرمیک ساخته خواهد شد. در مورچه ها لز روش ماده میانی از سرین گرفته می شود. خرید اسید فرمیک به کشاورزان در صنعت کشاورزی یاری بخش اعظمی برای از بین بردن آفات دارد و کشاورزان خرید جوهر مورچه و یا خرید کردن متانوئیک اسید را گزینه به کارگیری قرار می دهند. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از فرمیک اسید قادر هست یا این که ضعیف ، شما احتمالا می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.