ارتباط بین آلودگی هوا و دیابت نوع 2

[ad_1]

شیوع دیابت افزایش یافته است به طور قابل توجهی در دهه گذشته در سراسر جهان است که مربوط به یک “اپیدمی” از چاقی است. علاوه بر این چاقی به نظر می رسد که مستقیم وجود دارد علت و معلول لینک نشان داده شده توسط مطالعات همبستگی است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا مرتبط است به افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2.

این مطالعات تایید ارتباط بین سطح آلاینده های هوا و شدت حساسیت به انسولین در افراد بشر. چه حتی بیشتر نگران کننده است این است که سطح مضر ذرات معلق در محیط دارای همبستگی مثبت با سطح گلوکز خون از مردم که زندگی در این مناطق است.

دانشمندان هلمهولتز Zentrum München, در همکاری با همکاران از مرکز تحقیقات دیابت (DZD) گزارش در مجله دیابت است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در محل اقامت را افزایش می دهد خطر ابتلا به مقاومت به انسولین به عنوان یک پیش دیابتی دولت دیابت نوع 2 است.

آن را به عنوان یک کاتالیزور برای چاقی و دیابت در کودکان است. در یک مطالعه مشخص شده است که کودکان 8 تا 15 سال که در معرض آن سطوح بالاتر توسعه یافته کاهش حساسیت به انسولین کاهش در عملکرد سلولهای بتا پانکراس و بالاتر شاخص توده بدن (BMI) در سن 18 سالگی مستقل از اولیه بیش از حد وزن.

آنچه که آلودگی هوا? –

با توجه به سازمان بهداشت جهانی آن است که آلودگی در محیط داخلی و یا در فضای محیط زیست با هر گونه مواد شیمیایی و فیزیکی و یا بیولوژیکی عامل است که تغییر در ویژگی های طبیعی جو است. خانواده احتراق دستگاه وسایل نقلیه موتوری و صنعتی و آتش سوزی جنگل ها مشترک هستند, منابع آلودگی هوا. آلاینده ها از عمده نگرانی های بهداشتی شامل ذرات مونوکسید کربن و ازن دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد. آزاد و آلودگی هوا باعث تنفسی و بیماری های دیگر است که می تواند کشنده باشد.

که بیشتر آمده است که 92 درصد از جمعیت جهان زندگی در مکان هایی که آلودگی هوا بیش امن محدودیت. پس عظمت از مشکل آلودگی هوا مربوط به بیماری ها از جمله دیابت نوع 2 می تواند به وضوح درک کرد.

چگونه آلودگی هوا باعث دیابت نوع 2? –

آن یافت شده است توسط محققان است که مواد شیمیایی موجود در هوای آلوده شده اند مرتبط باعث التهاب در بدن است. این لینک ممکن است قوی تر در افراد چاق به دلیل بسیاری از مواد شیمیایی تجمع چربی است. چاقی ممکن است نقش مهمی در بتونه کاری برای آلودگی های ناشی از التهاب و نظم سوخت و ساز بدن. اما تحقیقات بیشتری مورد نیاز است به اعتبار آن است.

در مطالعات حیوانی التهاب مزمن نشان داده شده است برای ترویج مقاومت به انسولین که منجر به دیابت. مقاومت به انسولین به این معنی است که بدن نمی تواند پاسخ درستی به انسولین را باعث می شود. در طول زمان این را می فرستد سطح قند خون بالا است که می تواند تعیین یک فرد برای دیابت نوع 2 است.

مکانیسم های زیر بنایی شروع التهاب سيستميک در پاسخ به آلودگی هوا ممکن است شامل مسیر های متعدد.

خط پایین –

جهان بی سابقه ای مواجه بیماری دیابت است. حدود 415 میلیون بزرگسال مبتلا به دیابت در سراسر جهان و یا در حدود یک در هر 11 با توجه به فدراسیون بینالمللی دیابت (IDF). علاوه بر این ارتش اسرائیل تخمین می زند که در سال 2015 پنج میلیون نفر از علل مرتبط با داشتن دیابت که به معنی 1 مرگ هر 6 ثانیه است.

این یک واقعیت شناخته شده است که آن را به یک شیوه زندگی, بیماری, که آلودگی هوا می افزاید: سهم خود را. پس تعهد از کاهش آن استوار است نه تنها در دولت های کشورهای بلکه در زندگی مردم در آنها است.

[ad_2]