آنچه که انسولین? عملکرد انسولین

[ad_1]

انسولین یک هورمون طبیعی کنترل سطح قند گلوکز در خون است. انسولین کمک می کند تا سلول با استفاده از گلوکز برای تولید انرژی است. سلول های قند بدون انسولين استفاده. هنگامی که بیش از حد تولید گلوکز در جریان خون را افزایش می دهد خطر ابتلا به دیابت. منبع اصلی سوخت انسولین است. انسولین اجازه سلول های بدن را قند از bloodstreams. سلول ها ممکن است استفاده از گلوکز برای تولید انرژی اگر آن مورد نیاز است. متناوبا, قند فرستاده شده است به کبد برای حفظ و نگهداری به صورت گلیکوژن.

به تعریف انسولین گسترده آن اضافه می شود که انسولین یک هورمون مرکزی تنظیم و سوخت و ساز قند در بدن است. انسولین کمک می کند تا سلول ها در کبد; عضله و بافت چربی به گلوکز از خون است. آن است که ذخیره شده در کبد و عضله به عنوان گلیکوژن.

انسولین جلوگیری می کند به استفاده از چربی به عنوان منبع انرژی. هنگامی که انسولین وجود ندارد, سلول بدن را ندارد گلوکز و بدن رزومه با استفاده از چربی به عنوان منبع انرژی. هنگامی که بافت چربی نقل و انتقال چربی به کبد آن بسیج به عنوان یک منبع انرژی.

زمانی که کنترل سطح انسولین نتواند این شکست منجر به دیابت. در نتیجه انسولین استفاده می شود برای درمان برخی از انواع دیابت پزشکی است.

بیماران دیابتی نوع 1 بستگی خارجی انسولین تزریق جلدی برای زنده ماندن به عنوان آنجا که سیستم تولید هورمون دیگر.

بیماران دیابتی نوع 2 انسولین مقاوم در برابر این مقاوم شاید دچار کمبود انسولین. به نظر می رسد بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در نهایت ممکن است نیاز به انسولین اگر داروهای دیگر قادر به کنترل سطح گلوکز خون در حد معینی اگر چه این است که تا حدودی غیر معمول است.

انسولین همچنین تأثیرات دیگر عملکردهای بدن از جمله عروق انطباق و شناخت. هنگامی که انسولین وارد مغز انسان را تقویت یادگیری و حافظه به ویژه مزایای حافظه کلامی.

عملکرد انسولین: انسولین تنظیم متابولیسم گلوکز و معاملات با تحریک lipogenesis کاهش لیپولیز افزایش حمل و نقل اسید آمینه به سلول های مدولاسیون از رونویسی, تغییر, تلفن محتوای متعدد mRNAs رشد تحریک سنتز DNA و سلول های تکرار.

بنابراین تشریح عملکرد انسولین می تواند در مقابله با اقدام هماهنگ از تعدادی قند خون تولید هورمون و حفظ خون پایین سطح قند خون. از آنجا که بسیاری از قند خون هورمون, درمان اختلالات وابسته به انسولین منجر به شدید قند خون و عمر کوتاه.

علاوه بر این عملکرد انسولین بسیار مهم برای داشتن یک بدن سالم است. لوزالمعده انسولین تولید می کند. سلول های Islet معمولا تولید آن است. لوزالمعده در پشت معده ارگان های حیاتی است. لوزالمعده تولید انواع آنزیم های گوارشی و هورمون طراحی شده اند که به تفکیک مواد غذایی است.

انسولین در نظر گرفته شده است برای هر دو پروتئین و هورمون. این تنظیم بدن به توزیع لازم است میزان قند خون نیاز به در هر سلول است. هنگامی که ما غذا خوردن, مواد غذایی است که تبدیل به گلوکز می باشد. این است که به سادگی شکر. در علاوه بر این به طور گسترده ای شناخته شده به عنوان “سطح قند خون”.

انسولین و تنظیم قند خون و سوخت و ساز آن را نیز تحریک lipogenesis کاهش لیپولیز و افزایش اسید آمینه حمل و نقل به سلول.

[ad_2]