مدارکی که شما باید فراهم کنید بستگی دارد به اینکه شما از چه طریق اقدام کرده اید...مدارک کمی متفاوت است. اول باید تکلیف خودتان را روشن کنید که تمایل دارید شرکت شما از نوع مسئولیت محدود باشد و یا از نوع سهامی خاص... سپس بعد از انتخاب نام مناسب برای شرکت باید به مدارکی که گفته می شود اهمیت دهید و در تهیه انها بکوشید. شرکت شما به 3 نفر عضو که بیش از 18 سال سن داشته باشند نیاز دارد. شما می توانید کار خود را با سرمایه اولیه 100 هزار تومان شروع کنید. یادتان نرود که تعهد کنید 35 درصد سرمایه را نقدی باید پرداخت کنید. اگر سرمایه غیر نقدی است باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس شود. سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین باید تامین شود. موسسین شرکت نسبت به تمام اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است صدور ورقه ثبت یا گواهی نامه موقت سهم ممنوع است. اگر تخلفی از سوی امضا کنندگان صورت بگیرد آنها مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث هستند. اعضای هیئت مدیره باید حداقل 2 نفر باشند و هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشد و اعضا و هیئت مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری داشته باشند. ذکر این نکته ضروری است که موارد گفته شده در مورد ثبت شرکت قالیبافی سهامی خاص است و اگر شما تمایل دارید بیشتر بدانید شما را به سایت منبع ارجاع میدهم....