شرکت تولیدی و یا فروش گیاهان دارویی نیز مثل هر کسب و کار دیگری نیاز به ثبت برند و ثبت شرکت دارد. در این پست به طور ویژه می خواهیم در این مورد صحبت کنیم و شما را با مدارک و شرایط لازم برای این کار آشنا کنیم. شما در گام اول نیاز دارید بدانید که شرکت شما چه قالبی دارد؟! آیا از نوع مسئولیت محدود است یا از نوع سهامی خاص و یا حالت های دیگر؟! اینکه شرکت از چه نوعی است به تصمیم شما بر می گردد. بعد از اینکه نوع شرکت خود را انتخاب کردید بنا به نوع مورد نظر باید مدارک لازم را نیز فراهم کنید. اگر شرکت شما از نوع مسئولیت محدود باشد این شرایط را باید داشته باشید: باید کل سرمایه شرکت تحویل مدیر عامل شرکت شود و مدیر عامل اقرار به دریافت آن کند. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2نفر است.