مدارکی را که در زیر شرح میدهیم حتما همراه خود داشته باشید تا کارهایتان سریع تر انجام شود. 1-اساسنامه شرکت2-سند مالکیت 3-مشخصات کامل سهامداران به همراه آدرس4- اسکن گذرنامه سایر سهامداران5-تکمیل فرم ثبت شرکت درکشور سوئیس6-مدارک اثبات هویت شامل کارت ملی و گذرنامه به همراه ترجمه رسمی7-مشخص نمودن نام شرکت8-اسکن گذرنامه مدیرعامل9-سابقه کار مرتبطبرای کسب اطلاعات بیشتر با ما در فکر برتر همراه شوید.