انتخابیک تالار عروسی مناسبو به کارگیری خلاقیت در برگزاری مراسم عروسی نیاز به صرف وقت دارد. اگر می‌خواهیدمراسم عروسیتان با همه فرق داشته باشد، باید کارهایی بکنید که بقیه در عروسی خودانجام نداده اند را انجام دهید. به عنوان مثال می توانید از بادکنک‌هایی استفادهکنید که با گاز هلیوم پر شده‌اند و در سالن معلق هستند. استفاده از شمع برای تزئینبی‌نظیر است و داشتن کمی خلاقیت در استفاده از آنها سالن شما را منحصر به فردخواهد کرد.دادنیادبود یا هدیه به مهمانان هم کار جالبی است، البته زمانی این یادگاری جالب است ومهمانان آن را حتماً نگه می‌دارند که چیزی اختصاصی از خودتان برای آنها داشتهباشید، مثل یک نوشته که پر از صمیمیت باشد.یکیدیگر از کارهایی که می‌توانید بکنید این است که به جای اینکه یک کیک بزرگ برای تماممهمان‌ها سفارش دهید، تعدادی کیک کوچک برای میزها انتخاب کنید. البته این کیک‌هامی‌توانند ساده باشند تا هزینه زیادی نداشته باشند.سادگیهمیشه زیبا است. اگر یک مکان ساده برای خود انتخاب کنید که خیلی تجملاتی نباشد همهاحساس راحتی بیشتری در آن خواهند داشت. با تزئینات می‌توانید آن را بیارایید.درانتخاب لباس عروس علاوه بر زیبایی مسئله مهم دیگری که باید مد نظر باشید راحتی آناست. بالاخره این لباس قرار است چند ساعت در تن شما باشد، حتی اگر ظاهر لباس شمااز نظر بقیه نامتعارف است، ولی خودتان آن را دوست دارید و با آن احساس راحتی می‌کنید،حتماً به انتخاب خود اعتماد داشته باشید. حتی به جای تاج می‌توانید یک کلاه زیباروی سرتان بگذارید.عکس‌هاییبا ژست‌هایی متفاوت بگیرید. حتی از عکاس بخواهید در زمانی که حواستان به دوربیننیست، از شما عکس‌های اتفاقی بگیرند.وسعتسالن مراسم نیز یک امر قابل توجه است که ارتباط مستقیمی با تعداد مهمان ها دارد.اگر تعداد مهمان های شما کم است، سالن بزرگ انتخاب خوبی برای شما نخواهد بود. چراکه مهمان ها پراکنده می شوند و این موضوع مراسم شما را خلوت و سرد جلوه می دهد.انتخابیه موزیک عالی برای مراسم جشن عروسی تان می تواند کل جشن را تحت الشعاع قرار بدهد.این درست است که، داشتنِ یک دی جی خوب برای مراسم عروسی می تواند آن جشن را پرشورو یا بالعکس، دی جی نا بَلد آنرا بی فروغ کند، و این به شما بستگی دارد که برنامهی آهنگ و موسیقی و دی جی شما چطوری پیش برود.درمراسمتوجه چندانی به شمع آرایی، گل آرایی و... نمیشود. کانون توجه مراسم عقد، محلبرگزاری مراسم، دکوراسیون و چیدمان اتاق عقد است.دریک تشریفات ورودی باغ یکی از موارد دارای اهمیت ویژه است.برداشت تصویری از مهماناندر مسیر ورودی باغ می تواند در خاطره انگیزشدن مراسم کمک کند.عروسیهای مجلل گران هستند. در صورتی که یک عروسی کوچک را انتخاب کنید بودجه تان کمتر بههدر رفته و تسلط بیشتری برای کنترل اوضاع مراسمتان دارید. نکته قابل توجه دیگر ایناست که مراسمتان از کیفیت بالاتری برخوردار است.این جشن یک شب است در صورت برگزاریجشنی مجلل شما می مانید و بدهی هایتان، می توانید با برگزاری جشنی ساده جشنی بهیاد ماندنی داشته باشید.منویغذا:پذیراییمهمانان در مراسم عروسی برای عروس و داماد اهمیت بالایی دارد بنابر این یک تالارپذیرایی مناسب باید از کیفیت بالای منوی غذایی و تنوع مطلوب برخوردار باشد تاجوابگوی انواع سلایق عروس و دامادها باشد.اجرایبرنامه ها با اعمال سلایق عروس و داماد:یکتالار پذیرایی خوب به مشتریان خود این اجازه را می دهد که در مورد نحوه ی اجرایبرنامه های عروسی نظر داده و بر اساس رویای خودشان برنامه های مراسم عروسی راتنظیم نمایند.سرویسهایبهداشتی تالار عروسیدرزمان انتخاب تالار عروسی حتما دقت داشته باشید سرویس های بهداشتی به تعداد زیاد وتمیز و مرتب موجود بوده و مسافت آن ها تا محل برگزاری عروسی زیاد نباشد.