دارد بساط ماه خدا جمع می شود
از سفره نان و آب و غذا جمع می شود
آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود
دارد ز دست های گدا جمع می شودتبریک عید سعید فطرتصاویر عید سعید فطر

کارت پستال عید فطر

تصاویر عید فطر

جدیدترین کارت پستال عید فطر

کارت تبریک عید سعید فطرتصاویر کارت پستال عید سعید فطر