با عرض سلام و درود فراوان خدمت همراهان گرامیاسامی شناورها و شهداي ناوتيپ منطقه دوم دريايي بوشهر نیاز به یک پست جداگانه داشت تا هرگاه دوستان لازم داشتند به راحتی قابل دسترس باشد.

ناو همیشه جاوید کهنمویی
یگان در مورخه 7/11 / 1362 در 8 مايلي جنوب جزيره خارگ درماموريت پدافند جزيره مورد اصابت يكفروند موشك اگزوسه از هلیکوپتر سوپرفرلون واقع وجاوید شد


-1 ناوبانسوم ابراهيم سليمي نبي

2- ناواستوار يكم احمد مولود محمودي زاده
-3 ناواستوار يكم حسين قلندري

4- ناواستوار يكم سيد ابراهيم مير جواد زاده
-5 ناواستوار يكم مهدي عباس مفخمي

6- ناواستوار يكم محمد صفدر زاده
-7 ناواستوار يكم حسين عسگري زاده

8- ناواستوار يكم محمد زنگنه
-9 ناواستوار يكم احمد فتحي آقا جاني

10 - ناواستوار يكم منوچهر نظاري سده
-11 ناواستوار يكم شاهپور قايقچي

12 - ناواستوار يكم عباسعلي نصرالله زاده
-13 ناواستوار يكم حميد رضا دانشياري

14 - ناواستوار يكم حسين بهاري دباغي
-15 ناواستوار يكم محمود نظري

16 - ناواستوار يكم عليرضا تقي زاده رجبي
-17 ناواستوار يكم عبدالرضا عطيه دشتي

18 - ناواستوار دوم علي اشرف نيساري
-19 ناوي وظيفه عليرضا قربان نژاد

ناوچه همیشه جاوید پیکان
یگان در مورخه 7/9/ 1359 ضمن بمباردمان سكوهاي نفتي البكر و العميه و انهدام ناوچه هاي اوزاي عراق پس از انجام موفقيت آميز عمليات غرور آفرين

مرواريد در 8 مايلي جنوب اسكله العميه هدف موشك سطح بسطح استيكس ناوچه اوزا واقع و در تاریخ ایران جاودانه شد

-1 ناخدا دوم محمد ابراهيم همتي

2- ناوسروان حسين حفيظي
-3 ناوسروان محمد رضا كوشا

4- ناوسروانسيامك درخشان
-5 ناوسروان ابوالقاسم لبافيان

6- ناوبانيكم حبيب الله محمد زاده روفچايي
-7 ناوبانيكم علي اصغر معيري

8- ناوبانسوم ابراهيم پير سياهكل
-9 ناوبانسوم شهباز آذري

10 - ناواستوار يكم صادق صادقي لنگرودي
-11 ناواستوار يكم منوچهر مردانيان

12 - ناواستوار يكم منوچهر شهنواز
-13 ناواستوار يكم محمد رضا آزاد پور

14 - ناواستوار يكم اصغر نوروزي
-15 ناواستوار دوم محمد رضا قرباني پور

16 - ناواستوار دوم سيد موسي اميري مقدم
-17 ناواستوار دوم ناصر خوش نيت

18 - ناواستوار دوم رحيم ارجمندي
-19 ناواستوار دوم پرويز سلطاني بلاغي

21 - ناواستوار دوم نوشاد طهماسبي
-21 ناواستوار دوم عزيز عزيزي

22 - ناواستوار دوم اكبر شيرواني
-23 ناواستوار دوم كوروش شهبازي

24 - ناواستوار دوم علي اصغرمخصوص آبكناري
-25 ناواستوار دوم عزت الله محمد زاده

26 - مهناوييكم عبدالرضا مجردي ويسي
-27 مهناوييكم محمد بيك وردي

28 - كارمند دشتي ساساني
-29 كارمند سيد محمد حسيني


ناوچه همیشه جاوید جوشن
یگان در مورخه 1/29/ 1367 درمنطقه 11 مايلي جزيره بو موسي در مصافی رويارو و مستقیم با ناوگان آمريكا مورد اصابت موشك سطحی واقع و درتاریخ ایرانزمین جاودانه شد


-1 ناخدا سوم علي زارع نعمتي

2- ناوسروان ابراهيم حر آبادي
-3 ناوسروان مسعود انشايي

4- ناوسروان عليرضا ولي پور
-5 ناوباندوم ماشالله عباسپور دواسي

6- ناوبانسوم محمد هاتفي شرق
-7 ناواستوار يكم كاظم شيرواني

8- ناواستوار دوم محمد رضا خوش زاد
-9 ناواستوار دوم محمد باقري

10 - مهناوييكم ناصر حسن نژاد
11- مهناوييكم منصور مباركي


ناو لجستیکی دیر
یگان در مورخه 11/2/ 1364 حوالي راس المطاف مورد اصابت يكفروند موشك ضد سطحی اگزوسه از هليكوپتر سوپر فرلون واقع و دچار خسارات فراوان شد که بعد از جنگ بازسازی گردید.


-1 ناوباندوم علي زنگويي

2- ناوبانسوم عباس بابايي
-3 ناوبانسوم حسين يحيي

4- ناوبانسوم سيد محمود موسوي زاده
-5 ناوبانسوم سعيد محسني

6- ناواستوار يكم عباس سروستاني
-7 مهناوييكم ذوالفقار دستمزد

8- كارمند سيد عابرين علمداري
-9 كارمند محمد رضا نوروزيان

10 - كارمند عبدالحسين محمد طاهري


ناوچه توپدار تيران
یگان در مورخه 7/26/ 1359 حين ماموريت پدافني مورد اصابت راكت واقع و تعداد 14 شهيد و جاويدالاثر به ملت ایران اهدا نمود اميد است


-1 ناوسروان فرامرز بريماني

2- ناوبانيكم محمد رضا مردان تبار
-3 ناوبانيكم علي محمدي نجف آبادي

4- ناواستوار يكم حسين اعياني
-5 ناواستوار يكم چنگيز كريمي

6- ناواستوار 2 عبدالمجيد بن رشيد
-7 ناواستوار دوم رمضانعلي كياني

8- ناواستوار دوم محمد حسين حكيمي
-9 ناواستوار 2 محمد حسيني

10 - مهناوييكم غلامحسين زارع
-11 مهناوييكم ابوالحسن اتفاقي

12 - كارمند حسين الله طغياني
-13 كارمند رمضان باميان

14 - ناوي وظيفه مهدي محمودي

ناوچه همیشه جاوید مهران
یگان در مورخه 7/26/ 1359 در حوالي خور موسي مورد اصابت موشك قرار گرفته و جاوید شد

-1 ناوسروان حميد رضا افتخاري نيا

2- ناوبانيكم محمد باقر اصغري
-3 ناوبانسوم مجيد فقيه

4- ناوبانسوم هوشنگ مير شكاري
-5 ناوبانسوم جاسب فعلان

6- ناوبانسوم نعمت الله سيمي
-7 ناوبانسوم محمد قاسم مير شاهي

8- ناوبانسوم رحيم نجم سپاس
-9 ناوبانسوم پرويز غلامزاده شاهاني

10 - ناوبانسوم محمد علي جويباري
-11 ناوبانسوم محمدناصرالدين

12 - ناوبانسوم يوسف بلند نظر
-13 ناوبانسوم مظاهر اثري

14 - ناوبانسوم اكبر نصيري
-15 ناوبانسوم هاشم مبين دهكردي

16 - ناوبانسوم سيروس مبين دهكردي
-17 ناوبانسوم مصطفي عبدي

18 - ناوبانسوم عبدالعلي روح الهي
-19 ناوبانسوم حسين رجايي

20 - ناوبانسوم محسن رنجبران
-21 ناواستوار يكم غلامحسين ملك پور

22 - ناواستوار دوم بهمن كاظمي اسفله
-23 ناواستوار دوم مجيد هاشمي زاده

24 - ناواستوار دوم محمد رضا اصحابي
-25 ناواستوار دوم سيد اكبر احمد حسيني

26 - مهناوييكم جمشيد رستمي بلدي
-27 مهناوييكم پزشكيار ناصر عابدي

28 - مهناوييكم مسلم كريمي
-29 كارمند رضا بيات قلعه

30 - كارمند مهراب مكوندي
-31 ناوي وظيفه رحيم اردلاني

ناوچه هميشه جاويد 65 پايي
-1 ناوباندوم حسنعلي شاهرودي

2- ناوبانسوم حسين شباني
-3 ناوبانسوم ايرج هنرمند

4- ناوبانسوم علي پيامني
-5 ناواستوار يكم خالق حفيظي

6- ناواستوار دوم احمد شهبازي

شهداي هميشه جاويد ماموريتهاي متفرقه ناوتيپ


محل شهادت
-1 ناخدا سوم محمد موسوی راد ناو كركس
-2 ناوسروان عباس مير كاظمي ناو كركس
-3 ناوبانيكم بهروز محمدي شبانكاره ناو كركس
-4 ناوباندوم جلال بختياري پور ماموريت نفتكش
-5 ناواستوار يكم يوسف بهروزي ماموريت سكو
-6 ناواستوار دوم هادي وسنه نژاديان ماموريت نهنگ 2
-7 ناواستوار دوم منصور لك ماموريت نفتكش تانکر سنندجتوضيح اينكه در سال 1365 بعلت سانحه تيراندازي نفرات مشروحه زير در ناوگروه مين روب بخيل شهدای جنگ پيوستند

-1 ناخدا سوم محمد موسوی راد
-2 ناوسروان عباس مير كاظمي
-3 ناوبانيكم بهروز محمدي شبانكاره

http://rahrovan-artesh.ir/index.php?/topic/987-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%BE/