برخیز که فجر انقلاب است امروز
بیگانه صفت، خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد
از لطف خدا نقش بر آب است امروز
دهه فجر مبارک باد


تصاویر کارت پستال دهه فجر


تصاویر ویژه دهه فجر


عکس های دهه فجر


کارت پستال ایام الله


تصاویر دهه فجر


تصاویر کارت پستال دهه فجر


تصاویر ویژه دهه فجر


عکس های دهه فجر


کارت پستال ایام الله


تصاویر دهه فجر